ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Մեր մասին

«Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՍՊԸ-ն (ԻՏԿ) «.am» և «.հայ» վերին մակարդակի դոմենային անունների տիրույթների ռեգիստրի առևտրային և տեխնիկական օպերատորն է:

Որպես ռեգիստրի առևտրային օպերատոր ԻՏԿ-ն՝

Ռեգիստրարներին մատուցում է Ռեգիստրի տվյալների շտեմարանին առցանց հասանելիության ապահովման ծառայություններ

Որպես ռեգիստրի տեխնիկական օպերատոր ԻՏԿ-ն՝

Ապահովում է «.am» և «.հայ» դոմենային անունների տիրույթներում ծրագրային-ապարատային (ցանցային) համալիրի անխափան աշխատունակությունը, ինչպես նաև տարածում է Ռեգիստրի տվյալների շտեմարանում գրանցված դոմենային անուններն ինտերնետում օգտագործելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։

«.am» և «.հայ» դոմենային անունների տիրույթներում դոմենային անունների գրանցումն իրականացվում է Ռեգիստրարների, ինչպես նաև Ռեգիստրի (Դոմենային անունների գրանցման քաղաքականությամբ սահմանված դեպքերում) միջոցով:

Ռեգիստրարներ

«.am» և «.հայ» դոմենային անունների տիրույթներում դոմենային անունների գրանցման ծառայությունները մատուցում  են  հավատարմագրված  հետևյալ  Ռեգիստրարները:

«Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՍՊԸ, պայմանագրերի օրինակելի ձեվեր

Կապ մեզ հետ

«Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կենտրոն» ՍՊԸ

ք.Երևան,0012, Արամ Խաչատրյան փող. 17 բն.2
Հեռ.՝ +374 (0) 60-272-216
Էլ.փոստ info@itc.am